توسط اقتصاد, بلاگ در:

راه‌های زنده ماندن صادرات خدمات فنی و مهندسی

محمد پارسا – صادرکننده نمونه نگارنده تجربه های پرفراز و فرودی از داستان گیر افتادن و رها شدن صادرات از تله های خواسته یا ناخواسته دولتهای پس از جنگ دارم و در همه این سالها به همراه دیگر صادرکنندگان میهن‌دوست تلاش کرده ایم تا جایی که می شود دست از فعالیت برنداریم. ایران سرزمین پدران […]