مقالات

بودجه و صیانت از منافع

محمد پارسا، عضو سابق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دوره های اول و دوم یکی از کارکردهای اصلی بودجه بندی سالانه انطباق منابع مالی موجود و پیش‌بینی‌شده با اهداف و برنامه‌های پیش‌روی دولت است. هر رقم از ا...

پیدا و پنهان توسعه صادرات

مهندس محمد پارسا عضو سابق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مجادله بر سر منابع یا همان محل درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1399درآذرماه مهمترین موضوع میان دونهاد اصلی اداره کشور ازیک سو وگروههای کارشناسی و...

نرخ ارز، تورم و نابرابری

مهندس محمد پارسا عضو سابق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تجربه اقتصاد ایران در دهه های تازه سپری شده به ویژه دهه 1390 نشان می دهد همبستگی بالایی میان متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد. به این ترت...

مهار تورم از مسیر توازن بودجه ای

مهندس محمد پارسا عضو سابق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی دیروز 13 اذرماه 1399 معاون پارلمانی رییس جمهور به جای اایشان به مجلس قانونگذاری ایران رفت و لایحه بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد. ارقام و اعداد...

ادامه تراژدی دلار 4200 تومانی

آقای مهندس محمد پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون انرژی اقتصاد ایران دهه‌های طولانی است گرفتار سیاست‌های ارزی ناکارآمد است و این سیاست‌های بازدارنده شوربختانه مسیر کسب‌وکار و زندگی ایرانیان را به بیراهه...

هاب انرژی تهدیدهای تازه و راه برون ‌رفت از تنگنا

آقای مهندس محمد پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون انرژی در عمل و با دریافت نشان صادرکننده نمونه نشان داده برنامه‌های صادرات انرژی که در ذهن دارد را با بررسی‌های کارشناسانه تدارک دیده و یا پیشنهاد می...

مهار تورم با اوراق قرضه نوین

آقای مهندس محمد پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون انرژی به‌مثابه یک صادرکننده و به نمایندگی از اعضای فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور از طریق اعضای این فدر...

توسعه صادرات به معنای واقعی

آقای مهندس محمد پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون انرژی آقای محمد باقر نوبخت در نشست رسمی درباره تدوین بودجه سال 1400 نکات قابل اعتنایی را مطرح کرده است که متاسفانه در هیاهوی  خبرهای داغ اقتصادی مرب...

زیرساخت های صادرات کشور باید قویتر شود

محمد پارسا عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دوره های اول و دوم 6 ماه نخست سال 1399سپری شد و شهروندان ایرانی، سیاستمدارن ، مدیران اقتصادی و فعالان بازار کسب وکار با بهت و ناراحتی شاهد پس رفت های نگران...

گالری تصاویر